Tänk om... livet är interaktivt och det är vår tanke som skapar det vi sedan får möta!? Då kan det vara en fördel att leva medvetet!Visst kan det låta lite märkligt men sedan några år tillbaka vet både jag och vetenskapen om vad som händer i vår kropp och vår omvärld när vi har en tanke. Den medicinska forskningen känner till det sedan mer än tio år. Vetenskap inom kvantfysik (atomfysik) har upptäckt hur våra tankar påverkar människor, djur, miljö och natur - dvs. alla fysiska tingDen amerikanska militären arbetar intensivt med MIND projektet. - Där de vill avslöja människor med onda avsikter - genom att fånga upp energivågor från deras tankar. (Det sägs även att FBI/CIA har ägt kunskapen sedan 80-talet!)


Alla är vi rörande överens om - att varje tanke sänder ut en energivåg som går att läsa av. De energier som skapas av vår tanke påverkar - det vi har tankar om. Det betyder att när vi bli medvetna om hur våra tankar fungerar ger det helt nya möjligheter att förändra vårt liv och vår kropp - såsom vi vill Mina upptäckter och erfarenheter har utmynnat i en serie böcker som kan ge förståelse av varför livet fungerar på det här sättet - meningen med det men också hur vi kan använda kunskapen i ett medvetet syfte i vår vardag.  - Det går med andra ord att medvetet skapa hälsa, välmående och en fungerande värld - om vi vill! Men vi behöver vara öppna för möjligheten... annars går vi miste de lösningar som finns.

Låter vi kunskapen sjunka in, inser vi kanske att hela livet är interaktivt och förändringsbart - genom det vi tänker, säger och gör! Känner vi dessutom till hur många omedvetna tankar vi har varje dag - i snitt 70.000 per person, ja då förstår vi nog att något borde göras.  - Ett omedvetet påverkande på den fysiska materian, vilket inkluderar vår kropp - ställer till det. Konsekvensen kan som du ser bli både synbar och oåterkallig, om vi fortsätter leva omedvetet!  

När jag summerar det jag gått igenom, kan jag konstatera att livet handlar om att utvecklas som människa. Där vi blir medvetna och går mot att minnas - vem vi är! De upptäckterna gör kan vi stå upp i oss själva, äga självkänsla och våga ta plats. - Inget annat är egentligen viktigt för oss! Att utvecklas och minnas... går som hand i handske! Det kan vara där den sanna och hållbara lyckan och glädjen finns också...


Bokrea kraftigt nedsatt pris!

Just nu rear jag ut befintliga upplagor av mina böcker. - Arbete pågår med att förenkla, förtydliga och omarbeta mina böcker inför nästa upplaga men också rätta en del felskrivning och svaga formuleringar. 

Nya lösningar

Välkommen till "min värld"! - Ett liv fyllt med lösningar på gamla problem!

Jag heter Kjell Bergvind. Jag har skaffat mig erfarenhet om livet på jorden med hjälp av min kropp , mina avancerade medicinska instrument och de vetenskapliga upptäckter som finns att ta del av. - Jag har utgått ifrån att se livet ur ett obegränsat perspektiv!

Är du öppen att se nya möjligheter och lösningar på gamla problem? Då tror jag att du kan finna en del intressant här hos mig. Många är vi som kört fast i gamla hjulspår, där vi upprepar samma typ av misstag våra föräldrar gjorde genom de tanke- och beteendemönster vi en gång ärvde och ständigt men högst omedvetet använder oss av i vardagen. 

Kunskapen vi fick till oss som barn, påverkar våra beslut och värderingar i väldigt många frågor och pga. det - vårt liv. Parallellt tycks vi av någon orsak dra till oss samma typ av krämpor och sjukdomar, som våra föräldrar en gång gjorde...!? - Hur kommer det sig?

- Vad tror du? Kan det höra ihop med att vi använder deras sätt att tänka och agera... eller tror du mer på det "genetiska arvet"? - Det som delar av vetenskapen börjat lämna. Idag VET man hur energierna från våra tankar fungerar, vilket ger helt nya förutsättningar och oanade möjligheter för alla dom som ger sig tid att sätta sig in i vad det innebär. 

- Ingen vill vara sjuk och må dåligt  - när vi inte behöver det?

Det handlar därför om hälsa i allra högsta grad och personlig utveckling, det går nämligen hand i hand i vår medvetande höjning.

Jag har tagit mig tid att se över vad vårt sociala arv egentligen handlar om och varför vi går kvar med gamla sanningar om livet och hur det "ska fungera". Det har gett mig ett helt nytt liv med frihet från väldigt många begränsningar det gamla sättet att tänka innebar, samt en frisk kropp med lycka och glädje i vardagen. 

Vi talar nu om livskvalitet och ljuvhet i livet. - Det min vän, är vad mina böcker handlar om... Hälsa, välmående och stor frihet inom livets alla områden! 

Men också en chans till att leva närvarande i nuet och få ihop bilden av varför vi finns här idag.

Under cirka 20 år har jag successivet byggt upp serie böcker, som tar oss igenom många av livets områden och de visar en helt annan sida än det vi är vana vid att se och höra. Det speglar samtidigt mitt liv väldigt bra. - Bokserien heter Tänk om...!? 

När jag skriver utgår jag till allra största del från  egna erfarenheter, samtidigt väver jag in opåverkad och påverkad forskning och vetenskap som parallellt stödjer det jag upplever och visar. Det ger på det viset en klarare och tydligare bild av livet, upplever jag. 

Tänk om vi kan börja skapa det vi själva vill uppleva bara genom att förändra hur vi tänker?

Tänk om... det vore så enkelt, då behöver vi ju bara tänka om...! Hahaha, jag gillar att leka med orden som du ser. För mig är livet inte allvarligt... utan mer som en kär lek, i sagans värld!

När vi gör vår upptäckt i hur energierna av våra tankar fungerar, blir det både enkelt och logiskt att förstå varför vårt liv ser ut som det gör idag! - Positivt som negativt.
 

Det jag skriver är inte "den enda vägen", "den rätta vägen" eller "den sanna vägen" utan helt enkelt min väg till frihet. Den som ger frihet ifrån allt det som kan begränsa oss i olika former. Den som vill kan med andra ord göra sin egen upptäckt ur mina. 

Jag upplever att alla redan har de sanna svaren inom sig men hos de flesta ligger de begravda under stora högar av "färdiga sanningar" (fördomar) och väntar. Därför kan det du möter i mina berättelser vara en dörröppnare till dina vilande kunskaper "där inne"!

Jag är inte religiös eller med i någon sekt utan har bara öppnat upp mina ögon och vår värld för att kunna se och ta emot livet på ett nytt sätt! - Ett mer obegränsat och lättförståeligt sätt, något alla kan ha nytta av om de ger det en chans. Av en händelse sammanfaller det väldigt mycket med det Albert Einstein talade om på sin tid. - Han var inte bara en matematiker av stora mått, han hade även en större förståelse av livet än vad de flesta av oss har. Men den sidan av honom blev inte lika känd...

Förutom Albert, finns det idag en del författare som har liknande tankar och upplevelser som jag. Två av dom är Amerikaner som legat på bestseller listan i New York. - Gregg Braden  och Joe Dispenza men även Bruce Lipton har hittat dit på senare år.

Det sägs att humlan inte ska kunna flyga, med sina små vingar i förhållande till sin kropp.

Albert Einstein - Foto är lånat

Ett berömt geni

Albert Einstein är en av 1900 talets mest berömda människor, ett omtalat geni som genom sina vetenskapliga upptäckter bla. fann det "krökta rummet". Utan den upptäckten hade vi inget GPS system idag, i varken bilar eller mobiltelefoner. Men han gjorde fler upptäckter, han insåg att materian bara är en "fysiskt" skapad illusion...! Där vi kan påverka våra upplevelser genom hur vi tänker! Materia... säger någon? Är det vad vår kropp består av... och hela vår värld kanske!?

Berömda citat

Einstein gav ut en hel del berömda och väldigt tänkvärda citat, här är några av dem som manar till stor eftertanke:
 

"Det krävs ett helt nytt sätt att tänka för att lösa de problem som skapats med det gamla sättet att tänka" - Det här är min favorit - tänk om, kort och gott!

Han sa det på en del andra sätt också:
  "Världen vi har skapat är produkt av vårt tänkande, och den kan inte förändras utan att vi förändrar vårt tänkande".
- Kanske är det vad som behövs för att ställa tillrätta livet på jorden...?

Eller den här som hör ihop med de andra två: "Problem kan inte lösas med samma tankesätt som skapade dem. Det krävs ett helt nytt sätt att tänka för att lösa de problem vi skapat med det gamla sättet att tänka".

Men det fanns mer underbara citat i hans skattkista: 

"En människas sanna värde skall ses i dess förmåga att frigöra sig från sig själv"  - Det innebär att vi behöver vara aktiva och ta ställning, om vi vill leva ett medvetet liv.       


"Fantasi är viktigare än kunskap. För kunskap är begränsad till allt vi vet och kan förstå, medan fantasi omger hela världen, och allt som någonsin kommer att vetas eller förstås" - fantasi kan vara ord för vår inre känsla och de dagdrömmar vi har, när vi är i kontakt med vårt sanna JAG. Att vara kreativ, är att vara i kontakt med sig själv, anser jag.


"Fred kan inte tvingas fram med makt, man kan bara uppnå fred genom förståelse"


"Lär dig av gårdagen, lev för idag, hoppas på morgondagen. Det viktiga är att aldrig sluta ifrågasätta"


"När jag ser på mig själv och mitt sätt att tänka, så måste jag dra slutsatsen att fantasins gåva har betytt mer för mig än förmågan att tillägna mig ny kunskap"


"När vi accepterar våra gränser kan vi passera dem" - Det är för mig att ge upp kampen vi för!


"Sunt förnuft är mängden fördomar en människa har skaffat sig vid en ålder av 18 år" 

Trots sina många vetenskapliga framgångar kunde Einstein i slutet av sin levnad bara konstatera att det var "sorgligt att leva i en tid då det är lättare att klyva en atomkärna än att spränga en fördom" 

Om vi tar oss tid att fundera över de ord och meningar han delade med sig av, kan vi börja göra våra egna upptäckter ur det. Kanske kommer vi att kunna se att det finns betydligt mer att upptäcka om oss själva och den värld vi idag lever i...?  (Som du ser har jag redan gjort min tolkning.

Hösten är här och visst är vår natur underbar!
Ibland är det svårt att inte njuta av vår sagolika natur och olika ljusfenomen...

Präglingen

Det kan faktiskt vara så att vi sedan födseln omedvetet låtit begränsa vårt sätt att se på oss själva, i förhållande till livet och dess oändliga möjligheter som existerar. Att inledningen på våra liv är på det viset, ser ut att vara "konstruerat av en intelligent orsak och mening. Vi är kanske här för att utvecklas... att veckla ut oss och bli större genom att minnas mer om VEM vi är?

Förklaringen och orsaken till att det skulle vara på det viset, lurar bakom hörnet... OM du är intresserad att veta mer?

Det sägs att Einstein hade en räv bakom örat... men jag tror att det bara var en skröna. :-)

Orsak och Verkan

Det är bara det vi tror är möjligt vi kommer att uppleva möjligt, enligt vetenskaplig forskning!

Det stämmer väldigt bra med mina upptäckter och erfarenheter, privat men också under de år jag arbetade som alternativ terapeut med flera avancerade medicinska instrument. Det vi inte tror är möjligt, kommer vi fortsätta vara utan. - Då är dörren stängd. Helt stängd. - Att tro oss veta, blir till att se och uppleva.

Det är därför väldigt viktigt att tro på möjligheterna i det vi gör, oavsett vad det än handlar om! Sopa undan allt tvivel och bli en "vinnare" du med... det finns faktiskt inga begränsningar i vad vi kan skapa i vårt liv - om vi gör det medvetet! Det anser jag att livet visar väldigt tydligt. Synar vi vetenskapen och dess opåverkade forskning noggrant upptäcker vi att allt elände vi ser på jorden, har vi skapat fram tillsammans - kollektivt. Men ingen har medvetet gjort något "fel" utan allt har skett omedvetet genom våra tankeenergier - det varje tanke sänder ut och det materian fångar upp. Vi skapar både enskilt och kollektivt men vi gör det utan att förstå vad som sker, som det är just nu! Vi lever med andra ord, omedvetna liv idag. - Det är det som utgör själva "problemet"!

Det handlar därför om att bli medveten om vart våra tankar går och varför vi tänker som vi gör. När vi lägger märke till hur vi tänker och använder oss av medvetna positiva tankar, istället för som nu till största del omedvetna (negativa tankar), får vi istället en helt annan värld där alla kommer att trivs och vem vill inte leva i den?

Kanske skulle våra barn och barnbarn bli tacksamma om vi Tänker om...! - Vad tror du om det? Kan det vara värt att utforska mer om det?

Finns det en mening med livet?

De flesta av oss har någon gång funderat över meningen med livet och om det verkligen existerar en meningsfull mening. - Mitt svar på det är,  - Ja det gör det! Men själva meningen med livet går inte att förklaras på "tre rader" så att man kan förstå och ta in kunskapen, dvs. om man inte redan kommit väldigt långt i sin utvecklingsprocess.

Så är det ens möjligt att förstå varför vi finns här? Mitt svar på den frågan är återigen - JA! Men då behöver vi först ge oss lite tid och vara öppna för att livet kan vara lite större än vi tror och "den sanning vi lever med idag" kanske inte var speciellt sann och verklig. - Den som tror att vi lever en gång och aldrig mer, dvs. att vi försvinner (dör) när vi lämnar vår kropp, kommer inte att kunna ta till sig - meningen med livet!  - Det visar sig tydligt att "livet på jorden" består av en låång serie liv, i olika skepnader (kroppar) , som alla hör samman i vår unika livsprocess. Där vi samtidigt hör samman med "alla andra" och samspelar oss fram genom våra möten. Vi är sprungna ur samma källa. Dvs. Allt är ETT. 

Är du "där" i ditt medvetande, kan du väcka till liv de minnen som finns inom dig, genom mig (eller någon annan) och det jag öppnat upp för! - Att söka svaret på meningen med livet och tro att någon ska presentera ett snabbt och enkelt svar för dig, som dessutom övertygar dig om att det är sant - blir att gå miste. DU behöver vara öppen och mottaglig (ett öppet hjärta) för sanningen, om vem du är. Men också lära dig att känna in de rätta svaren på det du söker och därigenom göra ett igenkännande, en insikt (att inse och minnas).

Jag tar dig i mina böcker fram till en hållbar och fungerande meningsfull mening, där hälsa & välmående kommer på köpet, OM du är intresserad. - Det är kanske den enda vägen till att skapa en fungerande värld med FRED, FRIHET och GEMENSKAP!?

Att ge sig tid

Jag har gett mig mycket tid till att studera mig själv och andra människor. Det har skett både med och utan mina egna medicinska instrument och det visar sig att bakom allt det som begränsar vårt liv idag, finns något helt annat att möta! - Där finns faktiskt något att upptäcka, något som gör livet mer roligt och meningsfullt. Något som öppnar upp för frihet och välmående. 

Parallellt med mina upptäckter har det visat sig att vetenskapen gjort liknande upptäckter inom många områden! Många av de kunskaperna har funnits tillgängliga under lång tid medan en del andra är ganska nya. För mig har det handlat om att plocka upp pusselbitarna som funnits utspridda över stora områden och få dom på plats och det visar att det jag delar med mig av, har en substans och trovärdighet som är svår att nonchalera och bortförklara. Psykiatrin har sina delar, kvantfysiken sina och även läkevetenskapen har nu gjort rejäla framsteg i sin forskning. De vet nu om att varje tanke skapar negativ påverkan i våra kroppar. - Ja du läste rätt, varje enskild tanke skapar en negativ påverkan i ett organ eller en enskild kroppsdel! Där tankeenergin sätter igång en kemisk reaktion, som snabbt blir till en fysisk påverkan.

Det visar att tanken vi tänker, alltid kommer före själva upplevelsen - det vi sedan ställs inför! Om det är sant... blir det väldigt viktigt att lära sig att förändra sina tankemönster! Att tänka om. Det förändrar hela vår värld och det vi möter där... Jag visar många många exempel på det i mina böcker! Det går inte att bortförklara, hur gärna vi än vill försvara vårt gamla sätt att tänka och leva. Det går inte längre att förneka den nya sanningen, den är extremt hållbar. Istället gäller det att dra nytta av den, genom att lära sig hur det fungerar.

Den Amerkanska millitären har gjort sina framsteg i forskningen om hur tankeenergier fungerar och börjar lära sig att tolka energivågorna våra tankar skapar. De vill av en orsak lära sig att läsa av våra tankar för att kunna skydda sig mot ovälkomna hot och våldsdåd! De kallar sitt projektet för MIND.

Kunskapen om de energier våra tankar omedvetet sänder ut visar att vetenskapen nu känner till att alla tankar påverkar människoppen och livet runtomkring oss.
Det finns förstås med i bokserien men tydligare än så kan det väl inte bli? Tanken kommer alltid före upplevelsen (vi sedan har nya tankar om... det vi möter där). Det visar veteskapen tydligt idag! Men VARFÖR är vi så oerhört få som känner till det? Och förstår vi verkligen vad det innebär...!?
Det ger oss HELT NYA MÖJLIGHETER att skapa det vi vill...

Välkommen att kika runt bland mina sidor, kanske kan du göra en del värdefulla upptäckter ur det jag skriver och valt att lyfta fram?


En skapad illusion i illusionen?

Allt är en illusion

Ingenting vi ser, ser ut att vara verkligt...

Kvantfysiken med Max Planck
(1858- 1947) i spetsen
(nobelpristagare och grundare till kvantfysiken). Han säger att allt vi ser som fysiskt, består till lååångt långt mer än 99,999% av energier!
 

Dagens vetenskap säger att allt fysiskt i vår värld är att betrakta som ett holografiskt uttryck och består till 100% av energier, frekvenser som håller ihop det vi kan se med ögat . Energivågor som vibbrerar och håller oerhört små fysiska partiklar samman. Det är med andra ord en medveten intelligens som gör att det vi upplever som fysisk materia kan existera.

Vad kan det betyda? 

Lever vi på något sätt i en låtsas värld? Ett fysiskt skapat "rum"... som delar av kvantfysiken kallar det. Där det är materian vi upplever med våra fem sinnen som är det påhittade och som får oss att tro att livet är "sant och verkligt"! Vad betyder det och kan det finnas något mer att upptäcka om det kanske? 

Den Danske atomfysikern och nobelpristagaren, Niels Bohr sa 1940-talet: Ingen forskning är opåverkad av våra tankar! Det han sa, bekräftas idag av stora delar av vetenskapen! Det gör att den kunskap vi dagligen läser om i media är påverkad av de resultat de önskar finna...! Det gäller all komersiell vetenskaplig forskning! Från läkemedelsindustrin till det som utgör ämnen i vår mat... - Förstår du vad det kan innebära!?

All materia tycks med andra ord låta sig påverkas av våra tankar om den!  - Hur sann blir den medicinska forskningen i den stunden, om vi vet att den är påverkad av forskarnas egna tankar och tro på ett visst resultat...!? All medicinska forskning har ett syfte och mål, där den som betalar för den vill se ett visst resultat. Idag är det läkemedelsindustrin som bekostar all medicinsk forskning och då blir den med andra ord alltid kommersiell och resultatinriktad! Resultatet de finner grundar sig därför alltid på deras tro... och önskan.

Tror du att vi är lurade på något sätt...!?

Tror vi på medicinen ger det ett positivt resultat i vår kropp men tror vi mer på rädslan än medicinen... ger det inget positivt resultat alls. Tror vi dessutom på biverkningar, får vi det riktigt jobbigt... - Allt vi tror kommer vi att få uppleva!

Vår natur bjuder på sagolika stunder...oavsett årstid och klockslag.